Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

SV 485/2013 Ob-3010/13 , Stran 1996
SV 485/2013 Ob-3010/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV – 485/2013 z dne 19. 6. 2013, sta bili nepremičnini: – gostinski lokal, stoječ na parc. št. 1212/15, 1204/10 in 1207/6, vse k.o. Bežigrad, in sicer gostinski lokal št. L3 in št. L4, v pritličju v lameli B med osjo 4-5 in osjo 5-6, v tlorisni bruto površini lokala 12,50 m2 + 13,05 m2, s skupnim vetrolovom, v izmeri 2,30 m2, kar za lokal znaša 27,85 m2, in skladišče št. 1, v lameli B med osmi 19 in 20, v tlorisni bruto površini 28,30 m2, ID 2636-2215-10, k.o. Bežigrad, na naslovu Topniška 35b, Ljubljana, last zastavitelja Pucle d.o.o., Topniška 35b, Ljubljana, na podlagi pogodbe o kupoprodaji gostinskega lokala z dne 20. 9. 2010 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 23. 9. 2010, – gostinski lokal št. 1, v pritličju v lameli A, v bruto tlorisni površini 16,80 m2, in skladiščni prostor št. 2 v kleti v lameli A, v bruto tlorisni površini 29,80 m2, ki leži na parc. št. 1212/15, 1204/10 in 1207/6, vse k.o. Bežigrad, ID 2636-2215-11 k.o. Bežigrad, na naslovu Topniška 35a, Ljubljana, last zastavitelja Pucle d.o.o. Topniška 35b, Ljubljana, na podlagi pogodbe o kupoprodaji gostinskega lokala z dne 31. 8. 2011, ki mu pripada pravica do souporabe na skupnih delih in napravah stavbe Topniška ulica 35 a, b, c, d, e, f – številka – številka 2636-2215, v razmerju 127/10000, do celote, zastavljeni v korist upnice Poštne banke Slovenija, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 180.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti