Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

SV 391/2013 Ob-2998/13 , Stran 1996
SV 391/2013 Ob-2998/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-391/2013 z dne 19. 6. 2013 in pogodbe o priznanju dolga z dne 22. 5. 2013, je bil poslovni prostor z ID posameznega dela stavbe št. 15, v pritličju, v skupni izmeri 245,1 m2, ki se kot posamezni del nahaja v stavbi, na naslovu Cesta krških žrtev 59, Krško, s št. stavbe 703, stoječi na parc. št. 3085/6, 3051/31, 3051/32, 2918/13, 2918/12, k.o. 1322 Krško, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastavitelja BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, mat. št. 5000475000, v deležu do 1/1, na podlagi kupne pogodbe št. 209/78 z dne 29. 9. 1978, notarskega zapisa o potrditvi pogodbe o nakupu poslovnega deleža Mercator-Sremič Krško d.o.o. z dne 23. 12. 2002, SV 1543/02, notarskega zapisnika sklepov družbe Mercator-Sremič Krško d.o.o., opr. št. SV 26/03 z dne 20. 1. 2003, ter zgodovinskih izpiskov za družbo BDS Sremič d.o.o. z mat. št. 5000475, zastavljeno v korist upnika Občina Krško, sedež Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z matično št. 5874572000 z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za zavarovanje denarne terjatve, in sicer v višini 22.810,26 EUR glavnice z rokom zapadlosti terjatve 31. 12. 2013, v primeru zamude s plačilom tečejo zakonite zamudne obresti ter z ostalimi stroški in pripadki in ostalimi pogoji in način vračila kot izhaja iz pogodbe o priznanju dolga in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti