Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Ob-3023/13 , Stran 1981
Ob-3023/13
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe), določil Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta d.o.o. v javni zavod Inštitut za vode RS (Uradni list RS, št. 26/2003 in kasnejše spremembe) ter Statuta inštituta se razpisuje prosto delovno mesto direktor. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja v državnih organih, izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja dejavnosti inštituta, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – s svojim dosedanjim delom dokazuje sposobnost za organiziranje in strokovno vodenje, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Mandat direktorja traja 4 leta od dneva imenovanja naprej in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan. Prijava kandidata mora vsebovati: – življenjepis (iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev) (Europass življenjepis, dostopen na spletni strani:http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=sl_SI), – vizijo delovanja in razvoja inštituta za obdobje 4 let. Kandidat izpolnjuje pogoj univerzitetne izobrazbe v primeru, da ima končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo), končano specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo) ali končano magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja). Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov Inštitut za vode Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Hajdrihova ulica 28c, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis direktorja«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: simona.pintaric@izvrs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na ga. Pintarič, na tel. 01/47-75-305. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Inštitut za vode Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti