Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 110-160/2013/2 Ob-3001/13 , Stran 1980
Št. 110-160/2013/2 Ob-3001/13
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 29. člena v zvezi s 198.a členom Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol in 47/13 – ZDU-1G; ZDT-1) objavlja razpis za imenovanje državnega tožilca na – 1 prosto mesto za imenovanega okrožnega državnega tožilca na Specializiranem državnem tožilstvu RS. V skladu s prvim odstavkom 193. člena ZDT-1 se lahko na razpis prijavijo državni tožilci oziroma državne tožilke (v nadaljevanju: državni tožilec). Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pri imenovanju na Specializirano državno tožilstvo RS se upošteva: 1. trajanje državnotožilske službe, zlasti na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT; 2. pravnomočna ocena tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta in 3. dokazila o strokovnem usposabljanju oziroma izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT. Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta, jo priložijo prijavi. Za kandidate, ki takšne ocene nimajo, se bo oceno pridobilo po uradni dolžnosti. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa. Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, z oznako na ovojnici "Prijava za MP 110-91/2013".
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti