Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-163/2013-1 Ob-3036/13 , Stran 1977
Št. 478-163/2013-1 Ob-3036/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje Zemljišča in objekti A. Vojaški kompleks Ugar 1. Prodaja nekdanjega Vojaškega kompleksa Ugar v Ribnici, ki predstavlja stražnico z neto tlorisno površino po cenitvi 178 m2, skladišča z neto tlorisno površino 4.014 m2, nadstreška z neto tlorisno površino 45 m2, pesjak z neto tlorisno površino 51 m2, ruševini z neto tlorisno površino 284 m2. Kompleks ima tako stavbna, gozdna kot kmetijska zemljišča, ki so locirana na, parc. štev. 1389/10, 1426/1, 1749/2, 1429, k.o. Ribnica, in parc. št. 647/40, 647/15, 647/3 in 647/41, k.o. Dane, skupne površine 346.137,00 m2. Nepremičnine so vpisane pod ID znak 1625-1389/10-0, 1625-1626/1-0, 1625-1749/2-0, 1625-1429/0-0, k.o. 1625 Ribnica, in pod ID znak 1628-647/40-0, 1628-647/15-0, 1628-647/3, 1628-647/41-0, k.o. 1628 Dane. Kompleks je delno v najemu do leta 2015. a. Potrdila o namenski rabi opredeljuje: – del. parc. št. 1389/10, k.o. Ribnica, kot območje razpršene gradnje, – del parc. 1389/10 in 1426/1, k.o. Ribnica, in kot lesno proizvodni gozd, – parc. št. 1429, 1749/2 in del parc. št. 1426/1, k.o. Ribnica, kot kmetijsko zemljišče. b. Podatki o območjih varovanj in omejitev: – vse parcele ležijo v območju namenjenem ohranjanju prosto živečih ptic in naravnih habitatov, – območje skladišča vojaške opreme, bojnih in minsko eksplozivnih eksponatov, – del parc. 1429, 1749/2, 647/40, 647/15, 647/3, 647/41 – evidentirana naravna dediščina, – parc. št. 1749/2 in del parc. št. 1389/10, 1429 – poplavno območje. c. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni po javni dražbi objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. d. Izklicna cena: 466.012,50 evrov. B. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec v občini Črnomelj, k.o. Talčji vrh Prodaja po sklopih (priloga skica na: www.mors.si) razpolaganje s stvarnim premoženjem – 90. javna dražba 8. 7. 2013. Sklop 4 Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15, njiva v izmeri 343 m2, vinograd 827 m2, pašnik v izmeri 2.521 m2, pašnik v izmeri 942 m2, gozd v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10, pot v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15, gozd v izmeri 80 m2, (skupaj v izmeri 5.541 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v skupni vrednosti 40.000 eur) in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 njiva v izmeri 650 m2, pašnik v izmeri 2.014 m2, gozd v izmeri 58 m2, pot v izmeri 23 m2, (skupaj 2.745 m2), k.o. 1536 Talčji (v vrednosti 6.545,00 EUR). a. Prejšnja izklicna cena 47.700,00 € zmanjšana za –15% (7.050 €), sedaj znaša skupaj: 40.650,00 € Sklop 5 Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik 1930), parc. št. 2404/11, njiva v izmeri 2.757 m2, njiva v izmeri 461 m2, travnik v izmeri 379 m2, pašnik v izmeri 307 m2, pašnik v izmeri 2.670 m2, pot v izmeri 225 m2, stavbišče v izmeri 45 m2, stavbišče v izmeri 222 m2, (skupaj 7.066 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v skupni vrednosti 50.000 EUR) in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče (80m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12, njiva v izmeri 650 m2, pašnik v izmeri 2.014 m2, gozd v izmeri 58 m2, pot v izmeri 23 m2, (skupaj 2.745 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v vrednosti 6.545,00 eur). a. Prejšnja izklicna cena 57.700,00 € zmanjšana za –15% (8.655 €), sedaj znaša skupaj: 49.045,00 € Sklop 12 Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, let­nik 1982), parc. št. 2404/4, njiva v izmeri 574 m2, njiva v izmeri 701 m2, sadovnjak v izmeri 222 m2, sadovnjak v izmeri 404 m2, pašnik v izmeri 525 m2, gozd v izmeri 10.346 m2, pot v izmeri 36 m2, (skupaj 12.808 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 97.000,00 € zmanjšana za –15% (14.550 €), sedaj znaša skupaj: 82.450,00 € Sklop 13 Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo) (397,80 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/5 njiva v izmeri 601 m2, travnik v izmeri 690 m2, travnik v izmeri 1.913 m2, travnik v izmeri 658 m2, travnik v izmeri 1.866 m2, gozd v izmeri 1.340 m2, parc št. 5291/5, pot v izmeri 323 m2, parc. št. 5334/6, pot v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6, pašnik v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1, njiva v izmeri 436 m2, njiva v izmeri 298 m2, travnik v izmeri 676 m2, gozd v izmeri 414 m2, (skupaj 9.792 m2), k.o. 1536 Talčji vrh a. Prejšnja izklicna cena 81.500,00 € zmanjšana za –15% (12.225 €), sedaj znaša skupaj: 69.275,00 € Sklop 14 Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8, pašnik v izmeri 2.103 m2, k.o. Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 4.500,00 € zmanjšana za –15% (675 €), sedaj znaša skupaj: 3.825,00 € Sklop 15 Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo (192,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/9, pašnik v izmeri 3.082 m2, gozd v izmeri 517 m2, parc št. 5291/7, pot v izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7, gozd v izmeri 1.141 m2, (skupaj 4.977 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 41.000,00 € zmanjšana za –15% (6.150 €), sedaj znaša skupaj: 34.850,00 € Sklop 16 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/2, njiva v izmeri 242 m2, njiva v izmeri 568 m2, njiva v izmeri 1.188 m2, travnik v izmeri 293 m2, travnik v izmeri 1.298 m2, travnik v izmeri 820 m2, (skupaj 4.409 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 31.000,00 € zmanjšana za –15% (4.650 €), sedaj znaša skupaj: 26.350,00 € Sklop 17 Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno (63 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/8, njiva v izmeri 916 m2, njiva v izmeri 690 m2, gozd v izmeri 1.233 m2, (skupaj 2.839 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 21.500,00 € zmanjšana za –15% (3.225 €), sedaj znaša skupaj: 18.275.00 € Sklop 18 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/9, sadovnjak v izmeri 337 m2, travnik v izmeri 436 m2, gozd v izmeri 351 m2, (skupaj 1.124 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 8.000,00 € zmanjšana za –15% (1.200 €), sedaj znaša skupaj: 6.800,00 € Sklop 19 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3, njiva v izmeri 241 m2, njiva v izmeri 549 m2, njiva v izmeri 1.179 m2, travnik v izmeri 1.486 m2, travnik v izmeri 367 m2 (skupaj 3.822 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 27.000,00 € zmanjšana za –15% (4.050 €), sedaj znaša skupaj: 22.950,00 € Sklop 20 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4, njiva v izmeri 553 m2, travnik v izmeri 278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 6.000,00 € zmanjšana za –15% (900 €), sedaj znaša skupaj: 5.100,00 € Sklop 21 Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2619/5, njiva v izmeri 422 m2, sadovnjak v izmeri 428 m2, travnik v izmeri 3.549 m2, travnik v izmeri 501 m2, gosp. poslopje v izmeri 155 m2, (skupaj 5.055 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 58.500,00 € zmanjšana za –15% (8.775 €), sedaj znaša skupaj: 49.725,00 € Sklop 22 Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladiščema (vsak v izmeri 409,80 m2), parc. št. 2619/10, sadovnjak v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 63.000,00 € zmanjšana za –15% (9.450 €), sedaj znaša skupaj: 53.550,00 € Sklop 23 Stavbno zemljišče s teh. delavnico (155m2, letnik 1982) parc. št. 2619/12, njiva v izmeri 50 m2, njiva v izmeri 384 m2, sadovnjak v izmeri 786 m2, sadovnjak v izmeri 397 m2, (skupaj 1.617 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 23.500,00 € zmanjšana za –15% (3.525 €), sedaj znaša skupaj: 19.975,00 € Sklop 24 Stavbno zemljišče s skladiščem – garažo (397,80 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/11, sadovnjak v izmeri 735 m2, sadovnjak v izmeri 1.545 m2, (skupaj 2.280 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Prejšnja izklicna cena 28.500,00 € zmanjšana za –15% (4.275 €), sedaj znaša skupaj: 24.225,00 € Sklop 25 Stavbno zemljišče s protipožarno postajo (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/13, njiva v izmeri 1.648 m2, sadovnjak v izmeri 2.077 m2, sadovnjak v izmeri 695 m2, sadovnjak v izmeri 1.959 m2, pot v izmeri 28 m2, stavbišče v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji. a. Prejšnja izklicna cena 50.000,00 € zmanjšana za –15% (7.500 €), sedaj znaša skupaj: 42.500,00 €. Stanovanje 1. Dvosobno stanovanje na naslovu Župančičeva ulica 20, Brežice, št. 4 (nezasedeno), ID znak 1300/528/4, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 88,14m2, letnik 1956, tablica MO 27432. a. Ogled stanovanja: 8. 7. 2012 in 10. 7. 2012, od 8.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 52.000,00 evrov. III. Ogled nepremičnin: ogled stanovanja boste lahko opravili ob terminih določenih ob posamezni nepremičnini. Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko opravili po predhodni najavi na 041/397-954, Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13, od 1. 7. 2013 do 17. 7. 2013, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve v višini 20% za kmetijska zemljišča in 2% za zazidana stavna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-90000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-90000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 17. 7. 2013, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 18. 7. 2013«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja, in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 18. 7. 2013, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti