Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 276/2013 Ob-3004/13 , Stran 1974
Št. 276/2013 Ob-3004/13
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in smiselni uporabi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC
a) Prostorski pogoji 1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). Zaželeno je, da so prostori svetlejši in zračni. 2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to določeno z veljavnimi predpisi. 3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je urejena prometna infrastruktura, z možnostjo javnega prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se morajo nahajati na področju Mestne občine Ljubljana (od središča mesta oddaljeni največ 5 km). 4. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost je cca 500,00 m2, in bo zajemala: – delavnice, – skladišče, – jedilnico, – dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo, – sobe za pomirjanje, – garderobe za uporabnike in zaposlene, – toaletne prostore za uporabnike in zaposlene, – toaletne prostore za invalide, – negovalno higienski prostor, – pisarniške prostore, – pomožne prostore. Prostori morajo imeti zagotovljenih tudi najmanj 6 parkirnih mest, od tega morata biti najmanj 2 parkirni mesti namenjeni parkiranju invalidov, kar je vključeno v ceno najema. Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov, iz katerega bo razvidna tudi celotna površina ponujenih prostorov. 5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napeljava električnega toka. 6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Zagotovljeno mora biti ogrevanje in vgrajene morajo biti klimatske naprave. Omogočena mora biti priključitev na telekomunikacijske naprave. Za odčitavanje porabe mora biti zagotovljeno ločeno odčitavanje. 7. V primeru, da ima objekt več nadstropij, mora imeti urejeno dvigalo in možnost neposrednega dostopa z invalidskim vozičkom. b) Drugi pogoji 1. Prostori oziroma stavba morajo imeti uporabno dovoljenje, izkazano pa mora biti tudi lastništvo prostorov oziroma stavbe. 2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prostorov (najmanj 10 let), z možnostjo podaljšanja pogodbe in vselitvijo v roku 1 leta. 3. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno za 1 m² (celoten najem) in oceno stroškov obratovanja na 1 m². 4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 5. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig. 6. Dodatne informacije lahko pridobite na tel. 01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig).
CUDV Draga

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti