Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 47802-2/2013-4 Ob-3025/13 , Stran 1974
Št. 47802-2/2013-4 Ob-3025/13
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 20 in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je stanovanje z atrijem, ki ga najemnik že zaseda od leta 1994, na naslovu Ulica Ivana Suliča 14/C, v Šempetru pri Gorici, in sicer: – dvosobno stanovanje št. 6, v podpritličju stanovanjske stavbe Podmark III – niz 8, z oznako 6 DA, v izmeri 62,14 m2, s kletjo št. 34, v zmeri 3,41 m2, vse v skupni izmeri 65,55 m2, stoječe na parceli 121/1, k.o. 2315 - Šempeter, na naslovu Ulica Ivana Suliča 14/C, Šempeter pri Gorici, z ID znakom 2315-111-202 in – atrij ob dvosobnem stanovanju št. 6, v podpritličju stanovanjske stavbe Pomark III – niz 8, steječega na parc. št. 121/7, k.o. 2315 - Šempeter, na naslovu Ulica Ivana Suliča 14/C, Šempeter pri Gorici, z ID znakom 2315-121/7-0. Dosedanji najemnik ima v skladu s 176. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) predkupno pravico, kot prejšnji imetnik stanovanjske pravice. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine), z oznako 47802-2/2013-4«, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, najpozneje do 15. 7. 2013. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, in v sredo, tudi od 14. do 16.30. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo dne 17. 7. 2013, ob 10. uri, na sedežu občine. Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni Občine Šempeter - Vrtojba, na naslovu: www.sempeter-vrtojba.si, ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v času uradnih ur. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pokličejo na tel. 05/335-10-02 – kontaktna oseba mag. Peter Ptičak.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti