Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 410-0050/2013-2 Ob-2999/13 , Stran 1970
Št. 410-0050/2013-2 Ob-2999/13
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača, objavlja na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača – za leto 2013
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 8.000,00 EUR. 2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: – turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti, – druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov, – druga društva, ki niso registrirana kot turistična društva vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov. 3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: – imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača, – so organizirani v skladu z Zakonom o društvih v Republiki Sloveniji. 4. Iz proračuna Občine Divača se po tem razpisu sofinancirajo: turistične prireditve, ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev. 5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani, http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/73-10-938. 6. Dostava vlog Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača – leto 2013«, osebno ali po pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti