Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

, Stran 1867
Drugo preklicujejo
Bele Jasna, Jablovec 14, Podlehnik, študentsko izkaznico, št. 11300416, izdala Zdravstvena fakulteta. gnu-331376 Duvnjak Dejan, Šmartinska cesta 58B, Ljubljana, voznikovo kartico, št. 1070500001135001, izdajatelj Cetis Celje (23. 8. 2011). gnc-331398 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004514001, za voznika Kristijana Butolen. gnz-331371 Flerin Petra, Bistriška cesta 11, Domžale, študentsko izkaznico, št. 18123211, izdala Filozofska fakulteta. gnw-331399 Ivanetič Jakob, Viška cesta 22, Ljubljana, licenco za vzdrževanje zrakoplova, št. 0001736, izdala Agencija za civilno letalstvo. gnw-331378 Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, izvod licence, za vozilo golf 5, reg. št. LJ-AH 673, številka 0004413/04186/657/002, izdana februarja 2013, izdajateljica Gospodarska zbornica. gnv-331358 Košuta Erik, Toma Brejca 11, Nova Gorica, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (voznik/voznica v cestnem prometu), izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, izdan 2. 6. 2004, Ljubljana, številka 24/8400.002.4.1. gnd-331368 Kovač Jasna, Vitan 29, Kog, študentsko izkaznico, št. 71119002, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-331383 Kraševec Matic, Slomškova ulica 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202174, izdala Pravna fakulteta. gng-331365 Križman Nika, Tublje pri Hrpeljah 14B, Kozina, študentsko izkaznico, št. 18113078, izdala Filozofska fakulteta. gnf-331366 Kržič Ana, Cilenškova ulica 33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11060257, izdala Zdravstvena fakulteta. gnm-331359 Lipužič Sara, Trubarjeva 16, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 20060189, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gno-331361 MARIDIS trgovina d.o.o., Tržaška cesta 67A, Maribor, štampiljko kvadratne oblike, velikost 3,5 cm x 1,5 cm, z vsebino: MARIDIS, d.o.o. - številka 3, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor, tel.: 02/4500500, fax: 02/4500501. gny-331397 Metelko Uroš, Zavratec 29, Studenec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026081000, izdajatelj Cetis. gnh-331389 Ortar Hermina, Levčeva ulica 14, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 01001123, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-331364 T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, dovolilnico, številka 00690/1, za tretje države, oznaka države 5X. gnr-331404 Trobec Nika, Krajna vas 1, Dutovlje, študentsko izkaznico, št. 01002176, izdala Pedagoška fakulteta. gnl-331360 Vorsič Mateja, Koroška cesta 59, Maribor, izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, številka 0069800719. gnb-331370 Vuk Bogdan, Krtince 11, Podplat, potrdilo za voznika - NPK kvalifikacija za voznika,veljavno od 24. 6. 2006, izdajateljica Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Celje, številka VOZ-65/06, izdano leta 2006. gnu-331401 Žaja Antonio, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25090244, izdala Fakulteta za arhitekturo. gns-331403 Žehelj Nejc, Koroška ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11240170685, izdal Inštitut in akademija za multimedije. gnt-331402

AAA Zlata odličnost