Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

, Stran 1867
Spričevala preklicujejo
Belehar Ines, Voklo 106, Šenčur, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Šenčur. gne-331367 Bizovičar Živa, Sveti Andrej 37, Škofja Loka, obvestilo o uspehu za 8. razred Osnovne šole Škofja Loka - mesto, izdano leta 2012. gnm-331388 Brglez Tilen, Tekačevo 41, Rogaška Slatina, spričevali 7. in 8. razreda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, izdani leta 2011, 2012. gnm-331384 Bukšek Gašper, Žahenberška cesta 1, Rogatec, spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011. gnk-331386 Egartner Tjaša, Žahenberc 55, Rogatec, spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2012. gnl-331385 Grojzdek Nik, Moškričeva 22, Ljubljana, spričevalo o končanem 8. razredu Osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani, izdano leta 2012. gng-331394 Kojić Maja, Belokranjska 14, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Mirna Jarca, izdano leta 2011. gnx-331377 Koželj Matjaž, Moste 43H, Komenda, indeks, št. 12130083262, izdala ŠC PET. gnx-331373 Krivec Monika, Tlake 24, Rogatec, letno spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011. gnb-331395 Lupinšek Karin, Tlake 46, Rogatec, letni spričevali 7. in 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdani leta 2011, 2012. gnz-331396 Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, doktorsko diplomo Gojke Pajagič Bregar, s številko 8809/13, ki je bila izdana januarja 2013. Ob-2906/13 Pavlovič Katja, Log 54, Rogatec, spričevali 7. in 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdani leta 2011, 2012. gnp-331381 Simonič Manca, Mladica 13, Semič, indeks, št. 01007176, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-331375 Skumavec Ana, Kotnikova ulica 2, Ljubljana, indeks, št. 41990407, izdala Medicinska fakulteta. gnq-331405 Šinkar Maks, Vrhole pri Laporju 25, Laporje, spričevalo - letno 8. razreda Osnovne šole Gustava Šiliha, Laporje, številka S 170-1112, izdano leta 2012. gne-331392 Šnuderl Anja, Kuraltova ulica 14, Maribor, indeks, št. 01008303, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnk-331390 Uršič Lea, Metoda Mikuža 2, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Mirana Jarca Ljubljana, izdano leta 2011. gnv-331400

AAA Zlata odličnost