Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

, Stran 1867
Zavarovalne police preklicujejo
Bon Almira, Kandijska 41, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 41601004283, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-331387 Golc Jasna, Ulica heroja Staneta 7, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500038923, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-331391 Koren Mojca, Rakitna 425, Preserje, zavarovalno polico, št. 50500032492, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-331380 Medveš Valter, Perati 1, Kobarid, zavarovalno polico, št. 50500003036, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-331393 Mozetič Katarina, Vrsno 8, Kobarid, zavarovalno polico, št. 50500011582 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-331369 Sitar Katjuša, Stožice 29A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500027171, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-331357 Šehić Elvira, Šalek 90, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500120227, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny-331372 Verdenik Nataša, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500112129, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-331362 Verdenik Nataša, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500112217, izdala zavarovalnica KD Življenje. gni-331363 Vodopivc Ana Stanka, Čopova ulica 23, Celje, zavarovalno polico, št. 70000008220, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw-331374 Žan Rudolf, Rakitna 425, Preserje, zavarovalno polico, št. 50500032559, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-331379 Žnidarčič Živa, Vojkova cesta 85, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500060437, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-331382