Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

D 305/2012 Os-2553/13 , Stran 1866
D 305/2012 Os-2553/13
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Metliki, nazadnje stanujočemu Prešnica 36, 6240 Kozina, ki je bil s sklepom naslovnega sodišča razglašen za mrtvega in je bil kot datum smrti določen 1. 1. 1955, v zemljiški knjigi je vpisan kot Anton Metlika od Antona, Prešnica 36, 6240 Kozina. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 3. 5. 2013