Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

D 176/2013 Os-2535/13 , Stran 1865
D 176/2013 Os-2535/13
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Andreju Filipčiču, pok. Andreja, 1. 1. 1952 razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani z dne 22. 1. 2013, N 49/2012, iz Tater 39, p. Obrov. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 23. 4. 2013