Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

II D 319/2004 Os-2521/13 , Stran 1865
II D 319/2004 Os-2521/13
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 17. 10. 1951 umrli Mariji Podlipnik, roj. 21. 1. 1870, drž. FLRJ in RS, samski, nazadnje stan. Vetrinjska ulica 3, Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici: dediči I. dednega reda, neznanih imen in naslovov. Sodišče zato poziva dediče I. dednega reda (zap. otroke oziroma njihove potomce) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 4. 2013