Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

I D 1970/2012 Os-2091/13 , Stran 1865
I D 1970/2012 Os-2091/13
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 24. 4. 1953 umrli Mariji Sernc, roj. Urbas, drž. SFRJ, vdovi, nazadnje stan. Smolnik 17, Ruše, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici dediči I. dednega reda, neznanih imen in naslovov. Sodišče zato poziva dediče I. dednega reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 15. 3. 2013