Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

D 100/2013 Os-2742/13 , Stran 1865
D 100/2013 Os-2742/13
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Štajdohar Jožefi, roj. Štajdohar, hčerki Martina, roj. 13. 1. 1922, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Račkoga 56, Rijeka, Republika Hrvaška, umrli 21. 9. 2005 v Kamporju, Republika Hrvaška. Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica samska, otrok ni imela, njena starša sta umrla že pred njo, tako da je zapustila otroka pred zapustnico umrle sestre Ane Knol, to je nečak Janez Knol ter otroka pred zapustnico umrlega nečaka Papež Matije, to sta Peter Papež in Ana Papež, ki pa naj bi živela nekje na območju Republike Srbije. Sodišče s tem oklicem poziva Papež Petra in Papež Ano, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasita in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 21. 5. 2013