Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

I 417/2012 Os-2552/13 , Stran 1865
I 417/2012 Os-2552/13
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper dolžnika Antona Ivnik, Ulica Sallaumines 5a, Trbovlje, zaradi izterjave 2.732,16 EUR sklenilo: dolžniku Antonu Ivnik, Ulica Sallaumines 5a, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi Janja Omahne, Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje. O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Trbovlje. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 18. 2. 2013

AAA Zlata odličnost