Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

N 55/2012 Os-2264/13 , Stran 1864
N 55/2012 Os-2264/13
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v nepravdni zadevi opr. št. N 55/2012 predlagatelja Milana Gerl, Tugomerjeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Andrej Žabjek, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca Petra Kraševec, neznano bivališče, tujina, zaradi razdružitve solastnine (pcto 140.000,00 EUR), dne 18. februarja 2012 sklenilo: nasprotnemu udeležencu se za začasnega zastopnika v tej nepravdni zadevi opr. št. N 55/2012 postavi odvetnico Vukico Krevatin-Jovanović iz Portoroža. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 18. 2. 2013