Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

N 20/2011 Os-2691/13 , Stran 1864
N 20/2011 Os-2691/13
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu Letoviška ul. 7, Bohinjska Bistrica, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Radovljici, pod opr. št. N 20/2011, sodišče na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas; Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2. 1984, sklenjene med KTL Navita Embalaža d.o.o. Ljubljana in Ignacijem Lesjakom, s katero je kupec kupil stanovanje v 4. in 1. etaži, v izmeri 38,10 m2 (posamezni del 23) na parc. št. 158/25 in 158/26, k.o. Bohinjska Bistrica, na naslovu Letoviška ul. 7, Bohinjska Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ignacija Lesjaka, Stična 78, Ivančna Gorica. Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 8. 5. 2013