Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

VL 2354/2009 Os-2782/13 , Stran 1863
VL 2354/2009 Os-2782/13
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska Sobota, je dne 25. 3. 2009, s pričetkom ob 13. uri, v zadevi VL 2009/2354, Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper dolžnika Milana - Marijana Pucko, Cvetkova 23, Murska Sobota, za upnika Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota v kraju Cvetkova 23, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti Franca Pušenjak, Marijana Pucko, Lučke Kramberger, opravil rubež nepremičnine: stanovanje št. 15, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 307, ki je vpisana pri vl. št. 4006, k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe 503, na naslovu Cvetkova ulica 23, Murska Sobota, v skupni izmeri 61,23 m2, kar predstavlja kuhinjo, sobo, sobo, hodnik, kopalnico in pripadajoči kletni prostor.
Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 23. 5. 2013