Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

In 868/2012 Os-2745/13 , Stran 1863
In 868/2012 Os-2745/13
V izvršilni zadevi opr. št. In 868/2012 upnika Limen d.o.o., Cafova ulica 5, Maribor, ki ga zastopa odv. pisarna Godič in Selaković, o.p., d.o.o., Partizanska 30, Maribor, zoper dolžnico Dragico Bačani, Titova cesta 21, Maribor, zaradi izterjave 3.121,41 EUR s pripadki, je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, In 868/2012 z dne 3. 9. 2012, bila z zapisnikom o rubežu z dne 22. 11. 2012 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer enosobno stanovanje št. 3, v izmeri 47 m2, z zaprtim balkonom, v izmeri 7,40 m2, in kletjo, shrambo, v izmeri 3 m2, in z zagotovljenim enim parkirnim mestom, v enonadstropni večstanovanjski hiši, na naslovu Titova cesta 21, Maribor, ki stoji na parc. št. 1677, k.o. Tabor, številka stavbe 1923, v lasti dolžnice Dragice Bačani do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 17. 5. 2013