Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

VL 10327/2013 Os-2764/13 , Stran 1863
VL 10327/2013 Os-2764/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 10327/2013 z dne 25. 1. 2013, ki je 7. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št. IZV 153/2013 z dne 22. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v večstanovanjski hiši v pritličju, na naslovu Cesta 1. maja 40, Jesenice, št. stavbe 7, št. stanovanja ni znana, velikosti 41,83 m2, s skupnimi deli, prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Fuada in Esada Kurbegovića, stanujoča na naslovu C. 1. maja 40, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.412,06 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 23. 5. 2013