Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

VL 15566/2013 Os-2763/13 , Stran 1863
VL 15566/2013 Os-2763/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 15566/2013 z dne 6. 2. 2013, ki je 5. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. št. IZV 13/80 z dne 7. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje št. 4, v velikosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 2526, last dolžnika Muharema Kerića, stan. Savska c. 6, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 400,76 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 23. 5. 2013