Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

VL 6057/2013 Os-2762/13 , Stran 1863
VL 6057/2013 Os-2762/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 6057/2013 z dne 17. 1. 2013, ki je 12. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, opr. št. IZV 162/2013 z dne 22. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v večstanovanjski hiši, v velikosti 49,25 m2, na naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 2526, št. stanovanja 2, s skupnimi deli, prostori, napravami in funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Armina Denića, stanujoč Savska c. 6, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 701,02 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 23. 5. 2013