Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

SV 505/13 Ob-2919/13 , Stran 1862
SV 505/13 Ob-2919/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 505/13, DK 29/13 je bila nepremičnina: posamezni del št. 18, v stavbi št. 4570, k.o. 1959 Domžale (ID znak: 1959-4570-18) – trisobno stanovanje št. 18 (s pripadajočim kletnim prostorom), v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe, z id. št. stavbe 4570 v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica 4b, Domžale, ki stoji na parc. št. 4019/14, k.o. 1959 Domžale ter last zastaviteljice Dobrotinšek Ljiljane, Miklošičeva ulica 4B, 1230 Domžale, EMŠO 2201972505326 do 1/1, zastavljeno v korist Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527000, za zavarovanje terjatve v višini 123.000,00 EUR s pp.