Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

SV 537/13 Ob-2910/13 , Stran 1862
SV 537/13 Ob-2910/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št. SV 537/13 z dne 10. 6. 2013, je bila zastavljena nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 425,79 m2, ki se nahaja v objektu na naslovu Podhod Ajdovščina 1, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 3273/1, k.o. 1725 – Ajdovščina, po registru GURS, z ID znakom 1725-340-12, ki je last zastavitelja Metalka Trgovina d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, matična št. 5111153000, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12. 2011 z dodatkom št. 1 z dne 21. 3. 2013. Nepremičnina je zastavljena v korist upnika GLEN trgovsko podjetje d.o.o., Cesta v Mestni log 58 F, Ljubljana, matična št. 2040514000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 228.676,60 EUR.