Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

SV 634/13 Ob-2908/13 , Stran 1862
SV 634/13 Ob-2908/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 634/13 z dne 11. 6. 2013, je stanovanje št. 16, v neto tlorisni površini 116,90 m2, v 3. etaži stanovanjske stavbe Župančičeva ulica 4, 4000 Kranj, s številko stavbe 197, v k.o. 2122 Huje, stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela stavbe 2122-197-4, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/765 z dne 12. 11. 1991, menjalne pogodbe z dne 21. 7. 1993 in prepisa pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. D 442/2006 z dne 20. 10. 2006, zastavljeno v korist upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, mat. št. 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 99.250,00 EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,60% letno, z vračilom v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 6. 2043, z možnostjo odpoklica ter ostalimi pp. in stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.