Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0072 Ob-2891/13 , Stran 1861
Št. 2433-13-0072 Ob-2891/13
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem; 1. Veškovo Jožefu, solastniku parc. št. 1162/103, k.o. 2609-Pomjan; 2. Kocjančič Urši, solastnici parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan; 3. Kocjančič Antoniji, solastnici parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan; 4. Kocjančič Mariji, solastnici parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan; 5. Šergon Antonu, solastniku parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava parc. št. 1362/2, 1363/2, 1363/4, s parc. št. 1162/103, 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper dne 27. 5. 2013