Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 93/13 Ob-2888/13 , Stran 1827
Št. 93/13 Ob-2888/13
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za program Hortikultura
za naslednje predmete oziroma module: – Ekonomika in menedžment podjetij, – Poslovno sporazumevanje in vodenje, – Strokovna terminologija v tujem jeziku – Nemščina, – Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, – Varovanje krajine, prostora in okolja, – Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi, – Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin, – Pridelovanje drevnine, – Zemljemerstvo in priprava terena, – Gradiva in parkovna tehnika, – Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin, – Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinam, – Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami. Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami: – 92. in 96. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), – Pravilnika o smeri stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Hortikultura (Uradni list RS, št. 91/07), – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj Višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). – Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06). Prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom »Predavatelj VSŠ » v 8 dneh po objavi. O podelitvi naziva predavatelj višje šole bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 15 dneh po končanem postopku.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje