Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 430-1270/2012/27 Ob-2882/13 , Stran 1822
Št. 430-1270/2012/27 Ob-2882/13
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1270/2012, za izvajanje programa Prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu pri sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 4/13, pod objavo Ob-1111/13, z dne 18. 1. 2013, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programa v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega: 1. izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), 2. pripravo poročila o razgovoru, 3. evalvacijo programa, 4. izvedbo vseh ostalih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo programa. 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranih projektov: za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije Ljubljana, v vrednosti 15.000,00 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za begunce – LP 2012 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve