Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

, Stran 1813
Drugo preklicujejo
AVTO FENIKS d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – Capodistria, licenco, številka GE005552/05987, za vozilo GE05552/05987/001, registrska številka LJ DS-804. gnk-331286 Babič Nejc, Ulica ob Polju 1, Muta, študentsko izkaznico, št. N1007440, izdala Univerza Maribor. gnc-331319 Božič Dora, Lovrenčičeva ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19406053, izdala Ekonomska fakulteta. gnr-331304 Camlek Berto, Črnova 35/a, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004740011, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh-331339 Curk Franc, Bevkova ulica 18, Vipava, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011812001, izdajatelj Cetis d.d. gni-331288 Dobnik Jurij, Braslovče 25B, Braslovče, študentsko izkaznico, št. 11 M1003617, FERI, Maribor. m-82 Dugar Tamara, Melinci 114A, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 71187515, izdala Pravna fakulteta, Maribor. m-87 Frlež Lara, Na postajo 44, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 07094551, izdala Fakulteta za varnostne vede. gny-331322 Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika Gorana Stajić, veljavno od 22. 2. 2013 do 21. 5. 2013, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, številka 009301/SŠD12-2-1079/2013, izdano leta 2013. gnx-331302 Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika Admira Čorić, veljavno od 2. 7. 2010 do 30. 6. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, številka 009301/AD 12-2-2990/2010, izdano leta 2010. gns-331303 Gaj Grgilj s.p., Stara vas-Bizeljsko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika Miroslava Krušec, veljavno od 13. 11. 2009 do 11. 11. 2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, številka 009301/SŠD 12-2-5362/2009, izdano leta 2009. gny-331301 Jakoš Teja, Pot v Boršt, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 18120870, izdala Filozofska fakulteta. gnq-331330 Kapon Danijel, Pesnica 7, Zgornja Kungota, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036508000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnp-331356 Koželjnik Živa, Topolšica 5A, Topolšica, študentsko izkaznico, št. 30804130, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m.85 Kropivšek Žiga, Maistrova 16, Celje, študentsko izkaznico, št. 32060038, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnx-331323 Kumin Melani, Gorička ulica 19, Černelavci, Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota. gnv-331300 Mikuž Mojca, Gozd 24, Col, študentsko izkaznico, št. 31100270, izdala Fakulteta za farmacijo. gnr-331329 Ognjenović Dejan, Pod Vrtačo 20, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 63080327, izdala Fakulteta za računačništvo, Ljubljana. gnq-331334 PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 155/b Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnu-331326 Pikon Miha, Blejska Dobrava 59A, Blejska Dobrava, študentsko izkaznico, št. 23090507, izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-331293 Počkaj Valentin, Hrašče 148, Postojna, študentsko izkaznico, št. 28090116, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko. gnu-331351 Pravdič Klemen, Koroška cesta 26, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 63060272, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, v Ljubljani. gnb-331345 ROMAN STRUNA s.p., Zgornja Kostrivnica 25, Podplat, potrdilo za voznika Igorja Popoviča, št. 009272/BGD 64-2-3993/2010, z veljavnostjo do 10. 5. 2013. gnr-331354 ROMAN STRUNA s.p., Zgornja Kostrivnica 25, Podplat, licenco, št. 009272/008, za vozilo M.A.N., reg. št. CE DK-721. gnq-331355 Savić Milenko, Šlandrov trg 9A, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014414003, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnk-331336 SKUPINA EKSTRA OLJE d.o.o., Sokolska ulica 46, Maribor, licenco, št. 001/310814, za vozilo mercedes benz actrus 1840 LS V V, reg. št. MB-N6-49R. gnx-331352 SKUPINA EKSTRA OLJE d.o.o., Sokolska ulica 46, Maribor, licenco, št. 003/310816, za vozilo mercedes benz actrus 1840 TV, reg. št. MB-N2-60A. gnw-331353 SPIDI, d.o.o., Koprska ulica 2, Maribor, preklic licence za reg. št. GO OPTI 22, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44. gnd-331343 SPIDI, d.o.o., Koprska ulica 2, Maribor, licenco, št. 0004588/06349/752/001 za vozilo renault trafic, reg. št. GO OPTI 22. gnc-331344 Stipič Martina, Nad Vrbino 13, Brežice, študentsko izkaznico, št. 07094678, izdala Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru. gnl-331285 TENDER TRADE, d.o.o., Za grabnom 23, Brezovica pri Ljubljani, štampiljko z besedilom TENDER TRADE d. o. o. in logom podjetja (trikotnik, v katerem so tri vzporedne črte različnih barv, na desni stranici je mala črka i). gnb-331295 Ulčnik Anton, Ulica bratov Novak 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27003642, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gny-331297 Urbanček Mitja, Adergas 12, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 19433921, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnc-331294 Zajc Zmagoslav, Sela 34, Lovrenc na Dravskem polju, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 614079, leto izdaje 1999, izdalo Ministrstvo za promet. gne-331342 Žagar Mojca s.p., Povlje 8, Golnik, licenco, številka 011888/002, za vozilo iveco, registrska številka KR F1-873. gnz-331296 Žagar Mojca s.p., Povlje 8, Golnik, licenco, številka 011888/002, za vozilo iveco, registrska številka KR T1-205. gnx-331298

AAA Zlata odličnost