Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

VL 42476/2012 Os-2740/13 , Stran 1809
VL 42476/2012 Os-2740/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anton Koren Ulica Kneza Koclja 14, Maribor, proti dolžniku Ivici Medved, Pleš 117, Hrvaška, ki ga zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana, zaradi izterjave 11.514,17 EUR, sklenilo: dolžniku Ivici Medved, Pleš 117, Hrvaška, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 4. 2013

AAA Zlata odličnost