Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

P 68/2013 Os-2671/13 , Stran 1807
P 68/2013 Os-2671/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Andreju Ivanič, Stara Lipa 10, Vinica, zoper toženo stranko: 1. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Rogina Janezu, z zadnjim bivališčem na naslovu Stara Lipa 16, Vinica, 2. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni Rogina Barbari, z zadnjim bivališčem na naslovu Stara Lipa 19, tudi 16, Vinica, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine pcto. 800,00 € v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju. ZPP), dne 6. maja 2013 sklenilo: neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Rogina Janezu, nazadnje stanujočem Stara Lipa 16, Vinica, in neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojni Rogina Barbari, nazadnje stanujoči Stara Lipa 19 (tudi 16), Vinica, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Rogina Janezu, nazadnje stanujočem Stara Lipa 16, Vinica in neznane dediče neznanega bivališča po pokojni Rogina Barbari, nazadnje stanujoči Stara Lipa 19 (tudi 16), Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 6. 5. 2013

AAA Zlata odličnost