Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

N 84/2012 Os-2674/13 , Stran 1807
N 84/2012 Os-2674/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Prisojna ulica 15, št. stavbe 655-10, na predlog predlagateljev: Milana Đurđevića in Anđelke Đurđević, stanujočih Prisojna ulica 15, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 655-10-1 in za vzpostavitev pravnega naslova, 14. 5. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe, št. 6/91, z dne 8. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med prodajalcem Cevovod p.o. Maribor, Špelina ulica 22, zastopanem po direktorju Borisu Zidarju, in kupovalko Bernardko Grkinič, stanujočo Prisojna ulica 15, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal 1-sobno stanovanje s kabinetom v pritličju, v izmeri 35,69 m2 stanovanjske površine in 2 m2 kletne shrambe v stanovanjskem objektu v Prisojni ulici 15, v Mariboru, zgrajenem na parceli št. 92, pripisani vložku št. 88, k.o. Orešje, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 14. 5. 2013

AAA Zlata odličnost