Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

Št. 030-0001/2011 Ob-2843/13 , Stran 1803
Št. 030-0001/2011 Ob-2843/13
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta Razpolaganja z stvarnim premoženjem z dne 10. 12. 2012, objavlja
javno ponudbo
o prodaji dveh stanovanj
Prodaja stanovanja Kajuhova ulica 8, Slov. Konjice št. 3. E, v skupni izmeri 49,76 m2, k.o. 1115 – Slov. Konjice, ID znak stanovanja 1115-1237-3. Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 47.175,38. Prodaja stanovanja Toneta Melive 10, Slov. Konjice št. 15. E, v skupni izmeri 66,37 m2, k.o. 1115 – Slov. Konjice, ID znak stanovanja 1115-1326-15. Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 57.453,61 EUR. Pogoji javne ponudbe: 1. Stanovanja se nahajajo v centru Slov. Konjic in se prodajajo po načelu videno – kupljeno. 2. Vsak ponudnik lahko kupi samo eno stanovanje. 3. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. 4. Vse stroške v zvezi s ponudbo, vključno s plačilom davka, plača ponudnik oziroma kupec. 5. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 6. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice z pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo stanovanj.« 7. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slov. Konjice pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.
Občina Slov. Konjice

AAA Zlata odličnost