Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

Št. 9000-4/2013 Ob-2800/13 , Stran 1763
Št. 9000-4/2013 Ob-2800/13
Na podlagi 75. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2013. 2. Višina razpisanih sredstev Razpisana sredstva v letu 2013 skupno znašajo 193.000 EUR, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 164.050 EUR, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost delovnih invalidov pa 28.950 EUR. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev (npr. kolikor ti stroški predstavljajo večino stroškov prireditve) ipd. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter – invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50% delovnih invalidov. 4. Merila in kriteriji za delitev sredstev Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev/delovnih invalidov se delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Kolikor posameznemu upravičencu po postavljenih merilih pripada znesek nižji od 200 EUR, mu bodo dodeljena sredstva v višini 200 EUR, kar bo upoštevano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem. 5. Razpisna dokumentacija Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti: – program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2013 z načrtovano porabo sredstev, – dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni in – dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2012. Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov. 6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2013 – Ne odpiraj!«, na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba Nataša Polanc. 7. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od sprejema sklepa na seji Sveta Zavoda.
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost