Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

N 74/2012 Os-1509/13 , Stran 1577
N 74/2012 Os-1509/13
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi nepravdna zadeva predlagatelja Danijela Domiter, Ferkova ulica 2, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Domiter, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Maribor, Zagrebška ul. 72, Maribor, zaradi razglasitve za mrtvega. O pogrešancu Ivanu Domitru (tudi Johann) je znano, da je rojen 26. 12. 1903, je sin Josefe Domiter in Franca Domitra, njegovo zadnje stalno prebivališče je bilo na naslovu Kejžarjeva ulica 9, Maribor. Po poklicu je bil trgovski potnik. Dne 15. 5. 1932 je sklenil zakonsko zvezo z Ivano Lešnik. Nazadnje so ga videli v letu 1945, ko je bil v zaporu na Studencih ali v Bresternici. Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 5. 2. 2013