Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

I D 1353/2012 Os-2458/13 , Stran 1577
I D 1353/2012 Os-2458/13
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po dne 19. 3. 2011 umrlem Francu Lunderju, rojenem 24. 1. 1931, državljanu RS, vdovcu, nazadnje stanujočem Cesta zmage 101, Maribor. Zapustnik je s svojim premoženjem razpolagal v oporoki. Dedičev I. in II. dednega reda ni imel, podatki o dedičih III. dednega reda, to je o zapustničinih tetah in stricih ter njihovih potomcih, pa niso znani. Sodišče zato poziva zapustnikove dediče III. dednega reda, neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 23. 4. 2013