Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

D 100/2012 Os-2109/13 , Stran 1576
D 100/2012 Os-2109/13
Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Simonu Hajdinjak, sinu Janeza, rojenem 3. 10. 1973, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Brengova 22, Cerkvenjak, ki je umrl dne 18. 6. 2012. Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je ob smrti živel v izvenzakonski skupnosti z Manuelo Jančar in je zapustil mladoletnega otroka Mauricija Jančarja, katerega zastopa skrbnica za poseben primer Zinka Jurša, določena z odločbo CSD Lenart. Zapustnikova izveznakonska partnerica in skrbnica za poseben primer (za mld. Mauricija Jančarja), ki bi prišla v poštev kot dediča prvega dednega reda, sta se dedovanju odpovedala. Prav tako se je dedovanju odpovedal dedič drugega dednega reda, to je zapustnikov brat Boštjan Koren. Glede na navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu dne 21. 3. 2013