Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

D 119/2013 Os-2434/13 , Stran 1576
D 119/2013 Os-2434/13
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Dušanki Ljubičić, rojeni Čakalo, upokojenki, rojeni 6. 1. 1926, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 1. 2. 2013, nazadnje stanujoči Veselova ulica 8, Celje. Zapustnica je napravila oporoko, vendar v oporoki ni razpolagala z vsem svojim premoženjem. Zapustnica je bila vdova in ni imela potomcev, oba njena starša sta umrla pred njo in nista zapustila drugih potomcev razen zapustnice. Glede na navedeno pridejo v poštev dediči III. dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), pri čemer so sodišču znani le podatki o dedičih III. reda po zapustničinem očetu Dušanu Čakalu, ne pa tudi, ali je zapustnica po svoji materi Bosiljki Čakalo zapustila dediče III. dednega reda, kakor tudi ne podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) o morebitnih dedičih III. dednega reda po zapustničini materi Bosiljki Čakalo. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 16. 4. 2013