Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

D 214/2012 Os-2002/13 , Stran 1576
D 214/2012 Os-2002/13
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 25. 10. 2012 umrlem Zemir Hrvat, sin Huseina, rojen 23. 6. 1954 v kraju Miljkovac, Bosna in Hercegovina, sin Huseina in Saide Hrvat, z zadnjim stalnim bivališčem v Ajdovščini, Bevkova ulica 14. Dediči prvega dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči drugega dednega reda: zapustnikovi starši, če pa so ti že pokojni pa njihovi otroci (zapustnikovi bratje in sestre), njihovi vnuki in pravnuki ter njihovi nadaljnji potomci; oziroma dediči tretjega dednega reda: zapustnikovi dedi in babice, če pa je kateri izmed njiju že pokojni, pa njegovi otroci, njegovi vnuki in nadaljnji potomci. Dediči prvega dednega reda so sodišče obvestili, da sta starša zapustnika umrla že pred njim. Zapustnik je imel tri brate in tri sestre. Pokojni brat Himzo Hrvat je živel v vasi Milkovac, Občina Doboj, točnega naslova dediči ne vedo. Imel je sina Husa in hčerko Adiso, poročeno Nešanović. Huso živi v kraju Milkovac, Adisa pa v Gračanici, točnega naslova dediči ne vedo. Še živeča brata zapustnika sta Mohamed in Husein Hrvat, oba živita v Nemčiji, naslova dediči ne vedo. Zapustnikova sestra Zemira Hrvat živi v Avstriji, ostali dve sestri, Nazifa Bedak in Ferida Adžić pa živita v Bosni, prva v kraju Tešanjka, Ferida pa v Zenici. Točnega naslova dediči ne vedo, prav tako dediči nimajo rojstnega podatka o sorojencih zapustnika. Z njimi že zapustnik ni imel stikov. Tudi glede oseb, ki bi prišle v poštev kot dediči tretjega dednega reda, dediči nimajo podatkov in jih po njihovih izjavah tudi ne morejo pridobiti. Ker sodišče ne razpolaga s podatki zapustnikovih dedičev drugega in tretjega dednega reda in sicer niti z naslovi bivališč niti z datumi rojstva, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in oklica na sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini dne 14. 3. 2013