Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 110538/2012 Os-2467/13 , Stran 1575
VL 110538/2012 Os-2467/13
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnika Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska c. 117, Ljubljana, proti dolžniku 1. Dolores transport, d.o.o., Gorica pri Šmartnem 17/a, Šmartno v Rožni dolini, 2. Roman Polšak, Goriška ul. 20, Šentjur in 3. Nina Polšak, Puncerjeva ul. 7, Celje, zaradi izterjave 20.524,50 EUR s pp, dne 15. 4. 2013 sklenilo: razreši se začasna zastopnica odvetnica Romana Prevolšek, postavljena s sklepom z dne 25. 3. 2013. Dolžniku Romanu Polšaku, Okrogarjeva ul. 7, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 15. 4. 2013