Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 176664/2011 Os-2504/13 , Stran 1575
VL 176664/2011 Os-2504/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Ivanu Kapun, Zagreška cesta 72, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zast. David Šega, Prešernova ulica 26/A, Maribor, zaradi izterjave 271,58 EUR, sklenilo: dolžniku Ivanu Kapun, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. David Šega, Prešernova 26/a, 2000 Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 4. 2013

AAA Zlata odličnost