Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 84998/2012 Os-2503/13 , Stran 1575
VL 84998/2012 Os-2503/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Miroslavu Mihaylov, Nikala Popov 4, ki ga zastopa odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana, zaradi izterjave 3.317,48 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Miroslavu Mihaylov se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj. Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 4. 2013