Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 65352/2012 Os-2284/13 , Stran 1574
VL 65352/2012 Os-2284/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Sašu Ranđelović, Ćubura b.b.,, ki ga zastopa zak. zast. odv. Breda Senčar-Leljak, Partizanska 20, Maribor, zaradi izterjave 594,12 EUR, sklenilo: dolžniku Sašu Ranđelović, Ćubura b.b., se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Breda Senčar – Leljak, Partizanska 20, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 4. 2013