Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

I 768/2004 Os-2347/13 , Stran 1574
I 768/2004 Os-2347/13
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 768/2004 z dne 27. 12. 2012, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p., d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Markovič Marku, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, ki ga zastopa odv. Damijan Pavlin, Stritarjeva 7, Kranj, zaradi izterjave 320,88 EUR s pp, je sodišče dolžniku Marku Markoviču, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, postavil začasnega zastopnika odvetnika Damijana Pavlina, Stritarjeva ulica 7, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 15. 4. 2013