Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 29021/2012 Os-2439/13 , Stran 1574
VL 29021/2012 Os-2439/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah VL 29021/2012 z dne 8. 3. 2012, ki je postal pravnomočen 7. 4. 2012, v zvezi s sklepom VL 29021/2012 z dne 29. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 25. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 19072/2012 z dne 23. 1. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 11, stoječa na parcelni št. 533, k.o. Jesenice, last dolžnika Janeza Hribljana, zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o. Jesenice, C. m. Tita 18, zaradi izterjave 473,06 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 22. 4. 2013