Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 139966/2011 Os-2438/13 , Stran 1574
VL 139966/2011 Os-2438/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 139966/2011 z dne 28. 9. 2011, ki je 25. 10. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marijan Hojs, opr. št. IZV 2012/19073 z dne 23. 1. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 11, Jesenice, stoječa na parc. št. 533/36, k.o. Jesenice, last dolžnika Janeza Hribljana, zarubljena v korist upnika Dominvest, družba za storitve, projektiranje in poslovanje z nepremičninami d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 1.219,41 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 22. 4. 2013