Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 142618/2012 Os-2325/13 , Stran 1573
VL 142618/2012 Os-2325/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah VL 142618/2012 z dne 28. 9. 2012, ki je postal pravnomočen 11. 10. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 470/2012 z dne 16. 11. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 5, v izmeri 57,58 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 37, stoječa na parcelni št. 1122, vl. št. 772, k.o. Jesenice, last dolžnice Safete Smajlović, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 551,95 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 12. 4. 2013