Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Ob-2556/13 , Stran 1572
Ob-2556/13
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ – Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 Skl.US: U-I-120/08-6, 32/09 Odl.US: U-I-155/07-10, 32/09 Odl.US: U-I-120/08-25, 110/09, 14/10 Skl.US: U-I-27/10-8, 51/10 Odl.US: U-I-27/10-12, 77/11) Office of Communication of Azerbaijan sklicuje
ustanovno skupščino
Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice,
ki bo dne 15. 5. 2013 ob 17. uri, v Ljubljani, na naslovu Celovška cesta 175. Dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva. 2. Ustanovitev Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 3. Sprejem statuta Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 4. Določitev poslovnega naslova Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 5. Izvolitev Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 6. Izvolitev članov Upravnega odbora Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 7. Izvolitev članov Nadzornega odbora Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. 8. Sprejem programa dela in Finančnega načrta. 9. Določitev višine članarine. 10. Razno. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski uniji ali Azerbajdžanski republiki, ki sodelujejo v azerbajdžansko-slovenskih gospodarskih odnosih. Ustanovne skupščine se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 13. 5. 2013 do 12. ure pisno prijavili svojo udeležbo na naslov pooblaščenca sklicateljev odvetnika Primoža Pokliča, Celjska cesta 2, 3210 Slovenske Konjice. Popolno gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom Evropsko – Azerbajdžanske gospodarske zbornice na vpogled na sedežu pooblaščenca odvetnika Primoža Pokliča iz Slovenskih Konjic.
po pooblastilu pooblaščenca sklicateljev odvetnika Primoža Pokliča

AAA Zlata odličnost